ISLAMSKI BRAK
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ISLAMSKI BRAK

Stranica za sklapanje halal braka
 
HomePortailTražiLatest imagesRegistracijaLogin

 

 Islamska porodica

Go down 
AutorPoruka
Pazarka
Gost
Islamska porodica Empty
KomentarNaslov komentara: Islamska porodica   Islamska porodica Icon_minitimeThu 31 May 2007, 23:35

Islamska porodica 2314000102lsb2

Porodica predstavlja najvažniju kariku u široj društvenoj zajednici i u ovisnosti od utjecaja porodice na pojedinca, taj član će imati pozitivnu ili negativnu ulogu u društvu. Allah, dž.š., uspostavio je red u svemu, pa je odredio da se kroz bračnu zajednicu uspostavlja međusobna ljubav i održava ljudski rod, te je svaki drugi odnos neprirodan, nelegalan i štetan.

Allah, dž.š., u 21. ajetu sure Er-Rum kaže:

I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju!

Svaki bračni drug u drugom bračnom drugu treba naći sebi smiraj, a normalni supružnici temelje svoj zajednički život na međusobnoj ljubavi u ime Allaha, dž.š., pažnji i pomoći. To je ta stabilna veza koja ide još dalje i najbliža je ljubavi prema sebi, za koju Kur'an kaže: ...one su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća... (El-Bekare, 187.)

Velika lekcija ženama

Kako je samo slikovit ovaj kur'anski ajet koji za supružnike kaže da su jedno drugome odjeća! Međusobnu ljubav povećava rađanje djece, ljubav prema njima i obaveza njihovog odgoja. Sve se to može u potpunosti ostvariti uz Allahovu, dž.š., pomoć, nježnom majčinskom ljubavlju i očinskim zalaganjem da obezbijedi normalne uvjete za život. To je najbolja atmosfera za jednu porodicu, a niti u jednom uređenje žena nema časnije mjesto kao što je to slučaj sa islamom.

U prilog tome je sljedeća predaja: Prenosi se da je Esma bint Jezid el-Ensari došla kod Poslanika, s.a.v.s. i rekla mu: “O Allahov Poslaniče! Allah te poslao i muškarcima i ženama, pa smo posvjedočili tvoje poslanstvo i slijedimo te. Mi žene smo vezane za čuvanje kuća, boravimo u njima i nosimo djecu, a muškarci imaju prednost u džematu, slijeđenju dženaza i džihadu. Kada odu u džihad mi im čuvamo imetke i odgajamo im djecu. Hoćemo li biti nagrađene kao oni, o Allahov Poslaniče?” Okrenuo se Poslanik, s.a.v.s., licem prema ashabima i rekao: “Jeste li čuli ijednu ženu da ljepše pita o vjeri od ove žene? Idi Esma i prenesi drugim ženama da je zaista vaša poslušnost mužu, nastojanje da on bude zadovoljan s vama i činjenje onoga s čime se on slaže, ravno onome što si spomenula vezano za muškarce!” Ona se okrenula donoseći šehadet i tekbir.

Uistinu su ove riječi Muhammeda, s.a.v.s., velika lekcija ženama i muškarcima i uistinu žene imaju posebno mjesto u islamu. Zamislite da žena zbog lijepog ponašanja prema svome mužu i udovoljavanju njegovim željama, koje su u skladu sa Šerijatom, ima nagradu za džemat, džihad i slijeđenje dženaze – isto kao i njen muž. Neka se zato trude naše žene, majke, sestre i kćeri da postignu ovako velike nagrade! Neka imaju na umu ove riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i neka ih prenose drugima!

Muhammed, s.a.v.s., nas podučava da sa puno ozbiljnosti pazimo na ono što nam je povjereno na čuvanje, pa u sljedećoj predaji stoji:

Prenosi Ibn Omer, r.a.: "Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: 'Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani za svoje stado. Vođa (imam) je čuvar i bit će pitan za svoje stado. Čovjek je čuvar svoje porodice i bit će odgovoran za njeno čuvanje. Žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado. Sluga je čuvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo čuvanje.'" (Buharija)

Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici

Da li i mi ispunjavamo preuzete obaveze i čuvamo li ono za što ćemo biti pitani? Da li naši vladari i imami ispunjavaju svoje obaveze ili vode računa samo o svojim pravima i privilegijama? Da li čuvamo svoje porodice ili smo brigu o njihovom čuvanju predali ulici, medijima i nevaljalim pojedincima? Da li su naše žene čobanice u našim kućama ili iste više znaju šta se događa u Španiji i Meksiku nego u vlastitim kućama? Da li pretpostavljeni vode računa da ne opterećuju potčinjene više nego što mogu podnijeti i da li potčinjeni ispunjavaju preuzete obaveze?

Muhammed, s.a.v.s., za one koji se lijepo ophode prema svojoj porodici kaže da su najbolji, pa Tirmizi bilježi hadis: Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici.» (Tirmizi)

Kako je samo lijepo prema svojoj porodici postupao Muhammed, s.a.v.s.!

Na ženi je da uvažava muža, jer on uz Allahovu, dž.š., pomoć obezbjeđuje sredstava za normalan život porodice, ali je i muž dužan razumjeti da je uloga žene u domaćinstvu nezamjenjiva i da predstavlja veliki emanet, te da je žena sentimentalnija i slabija po svojoj psiho-fizičkoj konstrukciji. Muhammed, s.a.v.s., od nas traži da lijepo postupamo prema svojim ženama, pa u hadisu koji navodi imam Buharija stoji: Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Lijepo postupajte prema ženama, jer je žena stvorena od rebra! Najkrivlji dio rebra je vrh, pa ako ga pokušaš ispraviti – slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš – ostat će krivo, pa lijepo postupajte prema svojim ženama!" (Buharija)

Mnogi od nas nisu ni svjesni uloge porodice u društvu i mislimo da je njena uloga zanemarljiva. Zbog toga mnogi od nas svoju ulogu roditelja, koja ima višestruke dimenzije, ne ispunjavaju kako treba, očekujući od drugih da riješe naše probleme. Mnogi od nas odgoj svoje djece prepuštaju nemoralnim pojedincima ili ustanovama, koji truju ta naša mlada neiskvarena bića, a kao njihovi čuvari bit ćemo pitani za njih i njihov moral. Naša borba za našu djecu je uglavnom materijalne naravi, jer pokušavamo da im obezbijedimo sve što im je potrebno od dunjaluka i što požele. Naravno da u toj prevelikoj trci zaboravljamo na duše naše djece i žena, koje ostaju kao prazna burad, u kojima odzvanja ono što ne valja ili nedostaje.

Allah, dž.š., u 71. ajetu sure En-Nahl kaže: Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču?

Jedna od odlika mu'mina je i ta što oni upućuju dove Allahu, dž.š., da im podari dobro potomstvo, o čemu govori 74. ajet sure Furkan: I oni koji govore: ''Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!»

Bračni drugovi su dužni temeljiti svoj cjelokupni život na islamu i ne smiju prekoračivati svoja prava i zapostavljati svoje obaveze.

Podstičemo li jedni druge na ibadet?

Na supruzi je da pazi na svoga muža, da ga podržava u svemu onome što je u skladu sa Šerijatom i da čuva njegov autoritet, te ga ne smije izazivati i ljutiti. Ona mora da bude poslušna svome mužu i imati na umu da je muž taj koji čuva porodicu i ima obavezu njenog izdržavanja. Ona mora čuvati svoju i njegovu čast i imetak i održavati kuću. Ona je na taj način dobra supruga i blaga majka, a žena koja čuva kuću i koja je odgovorna za djecu, priznaje dobro koje joj čini muž i ne poriče ga, kao što stoji u hadisu koji bilježi Muslim:

Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "O skupino žena, dijelite sadaku i puno činite istigfar, jer sam najviše vas vidio među stanovnicima Vatre. Reče između njih jedna odvažna žena: "Zašto je najviše žena među stanovnicima Vatre, o Allahov Poslaniče?" Reče: "Zato što vi puno kunete i poričete dobro koje vam čine vaši muževi. Najviše manjkave pameti i vjere ste vi, od stvorenja kojima je data pamet." Upita: "Šta je to manjkavost pameti i vjere?" Reče: "Manjkavost pameti je u tome što je svjedočenje dvije žene ravno svjedočenju jednog muškarca, a manjkavost u vjeri je u tome što žena provede noći ne klanjajući i mrsi ramazan." (Muslim)

Spomenuti hadis se bilježi kao jedno od obraćanja Muhammeda, s.a.v.s., muslimankama, na dan Bajrama, nakon zajedničkog klanjanja namaza. Iman se jača trudom u pokornosti i robovanju Allahu, dž.š., i lijepim postupkom između muža i žene. Zato razmislimo o riječima Poslanika, s.a.v.s.:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah se smilovao čovjeku koji uvečer ustane i klanja (nafilu), a potom probudi suprugu i ona klanja, pa ako odbije, zapljusne je vodom u lice! I Allah se smilovao ženi koja ustane u noći i klanja, pa potom probudi svoga muža, pa i on klanja, a ako odbije, u lice mu saspe vodu!" (En-Nesai)

Ko od nas ustaje u mrklo doba noći i klanja nafilu? Ko od nas budi svoju suprugu radi ibadeta u gluho doba noći? Ko od nas smije da pospe suprugu vodom kako bi se probudila radi obavljanja nafile? Zar se mnogi od nas nisu udaljili od Allahove, dž.š., milosti i zar nam mnogo toga dunjalučkog nije preče od robovanja Allahu, dž.š.?

Nije dozvoljeno da žena iz kuće svoga muža daje bilo šta bez dozvole muža ili s čime njen muž nije zadovoljan, kao što stoji u sljedećoj predaji: Prenosi Ebu Umame el-Bahili: "Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., u hutbi na Oprosnom hadždžu: 'Neka žena iz kuće svoga muža ništa ne daje bez njegove dozvole!' Bi rečeno: 'O Allahov Poslaniče! Ni hranu?' Reče: 'To je naš najvredniji imetak...'" (Tirmizi)

Veza između supružnika nije samo materijalne naravi, niti strastvena, nego je to posebna plemenita veza. Kada ta veza bude normalnom, ona će biti uzrokom sreće i potomcima, na oba svijeta, kao što stoji u 21. ajetu sure Tur:

Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što čini.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je na Oprosnom hadždžu preporučio: "O ljudi, vi imate prava i dužnosti prema vašim ženama, a one imaju prava i dužnosti prema vama. One ne smiju dopustiti nikome osim vas da stupi u vašu postelju, niti smiju dopustiti da bez vašeg pristanka u vašu kuću ulaze oni koje vi ne volite i one ne smiju počiniti sramno djelo... Nalažem vam da dobro postupate sa ženama jer one se kod vas nalaze kao emanet od Allaha. Dopušteno vam je da uživate njihova tijela, po Allahovim riječima. Bojte se Allaha u onome što se tiče vaših supruga, a ja vam nalažem da lijepo postupate prema njima. Pazite! Jeste li čuli? O Gospodaru, budi mi svjedok!" (Ahmed)

Braćo i sestre! Budimo istinski Allahovi, dž.š., robovi, odgajajmo našu djecu u skladu sa islamskim propisima i školujmo ih, jer ćemo za njih biti pitani na Sudnjem danu, pazimo i uvažavajmo naše supruge, jer one rađaju i odgajaju našu djecu i natječimo se u činjenju dobrih djela!

Molim Milostivog Allaha da od nas primi naša dobra djela, a preko ružnih pređe, da uputi našu djecu i naše potomke, da ih se ne stidimo i da se oni nas ne stide, da nas učini predvodnicima bogobojaznih!

Piše: Nezim Halilović Muderis
Na vrh Go down
 
Islamska porodica
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
ISLAMSKI BRAK :: INFORMATOR-
Idi na: